Η ίδια προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αναδημοσιεύτηκε, τελικά, στις 3 Φεβρουαρίου και αφορούσε σε σύμβαση εργασίας μικρότερης διάρκειας –495 ωρών, περίπου δηλαδή τριών μηνών– με προτεινόμενο διάστημα απασχόλησης έως τις 30 Απριλίου, οπότε και καταθέσαμε για άλλη μια φορά τις αιτήσεις μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Η διαδικασία συνάντησε ΞΑΝΑ διάφορα κωλύματα, με αποτέλεσμα να κληθούμε να παρουσιαστούμε στο φορέα για εργασία στις 18 Μαρτίου, όταν και οι ώρες πια που είχαν απομείνει για τη συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας ήταν ΜΟΝΟ 240.

Advertisements