Χρησιμοποιήσαμε την πολύμηνη -και σε άλλες περιπτώσεις χρόνια- κάρτα ανεργίας μας, για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού ΜΟΝΟ για ένα μήνα, για εργασία την οποία και θα πληρωθούμε μετά από 3 ίσως και 4 μήνες.

Σήμερα, στα μέσα Απριλίου και πριν ακόμα προλάβουμε να πάρουμε στα χέρια μας την ατομική σύμβαση εργασίας που υπογράψαμε, θα κληθούμε να υπογράψουμε σε διάστημα δύο εβδομάδων την απόλυσή μας. Με συνέπεια μετά τις 30 Απριλίου να είμαστε και πάλι άνεργοι, με μηδενικό χρόνο ανεργίας, γεγονός που δε μας επιτρέπει να συμμετέχουμε και να διεκδικήσουμε κάποια άλλη θέση εργασίας, αφού με σχετικό διάταγμα απαιτείται κενό-διακοπή ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ για να προχωρήσουμε και πάλι σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το Δημόσιο.

Advertisements