Τόσες ήταν οι ώρες εργασίας που προκηρήχτηκαν στην αρχή του έτους για το Μουσείο Βυζαντινού Ποιλιτισμού.

Οι ενδείξεις μη σωστής, αξιοκρατικής και διαφανούς λειτουργίας των μηχανισμών επιλογής του προσωπικού είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Πολιτισμού να προβεί σε πάγωμα των προσλήψεων και να ανακαλέσει τις ήδη δημοσιευμένες προκηρύξεις, καθώς επιθυμεί -όπως ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του- οι όποιες διαδικασίες επιλογής έκτακτου προσωπικού να γίνονται με αξιοκρατία και διαφάνεια.

Παράλληλα έστειλε σε όλους τους φορείς του πρότυπα προκηρύξεων, αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, λίστα δικαιολογητικών, κριτηρίων πρόσληψης και παράρτημα των πτυχίων-διπλωμάτων ώστε η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού να καθίσταται αδιάβλητη και καθ’ όλα νόμιμη. Τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΤ και είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να τα κατεβάσουν και να τα αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους σε μορφή αρχείων word ή pdf.

Η προκήρυξη αυτή τελικά ανακλήθηκε…

Advertisements