Σήμερα δημοσιεύτηκε η νέα προκήρυξη του ΥΠΠΟΤ στην ιστοσελίδα του και αφορά σε συβάσεις εργασίας 1320 ωρών και 990 ωρών για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Η αδικία εις βάρος μας και η ντροπή της σύμβασης του ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ, πρέπει ωστόσο να γνωστοποιηθούν!

Advertisements