Φυσικά και όλοι γνωρίζετε πως άλλο πράγμα οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και άλλο οι προσλήψεις με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει πάντα χώρος για συμπάθειες, προτιμήσεις και κυρίως συγγένειες.

Εμείς πάντως θα έχουμε το νου μας!

Φροντίστε οι νέες προσλήψεις να γίνουν πραγματικά με διαφάνεια.

Αν και αυτή τη φορά δεν αναρτηθούν λίστες με τα ονόματα και την αντίστοιχη μοριοδότηση των προσληφθέντων, θα προχωρήσουμε σε ενστάσεις.

Ελπίζουμε οι γνωστοί, οι φίλοι και οι συγγενείς που θα βρεθούν ξαφνικά να δουλεύουν στους φορείς του Υπουργείου να πληρούν πραγματικά τις προϋποθέσεις, αλλιώς είναι πολλοί αυτοί που θα εκτεθούν!

 

Advertisements